Over ons

AM Lifestyle Medicine Center is het centrum voor leefstijlgeneeskunde in Nederland.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Overgewicht, obesitas
  • Diabetes type 2

Ook zijn wij gespecialiseerd in:

Wij vallen onder de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi) en bieden eerstelijnszorg die gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (ZW) of de Wet langdurige zorg (WLZ).

Blijvende gedragsverandering: sleutel tot genezing van leefstijlziekten

Leefstijlziekten veroorzaken veel leed en kosten de maatschappij veel geld. Door deze ziekten te voorkomen, behandelen, of in veel gevallen zelfs volledig om te keren, kunnen heel veel mensen meer kwaliteit van leven hebben.  Ook leidt dit tot minder arbeidsverzuim omdat deze mensen weer normaal hun werk kunnen doen en minder aanspraak hoeven maken op de zorg. AM Lifestyle Medicine Center zorgt er met een state-of-the-art behandelaanbod voor dat mensen daadwerkelijk en duurzaam hun leefstijl kunnen veranderen.

Doortastende leefstijlverandering

Er zijn inmiddels vele (internationale) studies gedaan die aantonen dat leefstijl gerelateerde ziekten te voorkomen of omkeerbaar zijn door tijdige en doortastende leefstijlverandering. In veel gevallen blijkt dat verandering in leefstijl direct leidt tot een verbetering in de situatie van de persoon. Hierbij gaat het vooral om eetpatroon en lichamelijke activiteit, maar ook om verbeteren van het bioritme en kwaliteit van de slaap, stress management en het kijken naar- en verbeteren van iemands relaties.

De 6 bouwstenen van een gezonde leefstijl

Wij lopen voorop in de behandeling van leefstijl gerelateerde ziekten. Dit doen wij op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en actuele internationale voedings- en leefstijlgeneeskunde richtlijnen. Een gezonde leefstijl bestaat uit 6 bouwstenen, op al deze vlakken wordt in een traject bij ons  naar gekeken en, indien nodig, aan gewerkt:

  1. Gezonde voeding
  2. Minder zitten en meer beweging
  3. Matigen/stoppen tabak- en alcoholgebruik
  4. Stress management
  5. Gezond bioritme en slaapkwaliteit
  6. Gezonde relaties

Maak kennis met de SSD-voedingsmethode

Multidisciplinair op maat

Ons behandelteam uit ervaren voedingsexperts/diëtisten, psychologen, leefstijlcoaches en bewegingsexperts. Zij laten zien wat, bij elke specifieke aandoening, gezonde voeding-en leefstijlkeuzes zijn. Met onze unieke multidisciplinaire behandeling op maat bieden, wij een structurele oplossing voor je gewichtsprobleem en/of chronische aandoening – de eerste stap naar een gezonder, langer en gelukkiger leven!

(Digitale) ondersteuning

Gezond leven begint met goede voeding, gevolgd door voldoende beweging en stress-management. Maar de praktijk leert dat er meer voor nodig is. Veel mensen die hun leefstijl willen (of moeten) veranderen, vallen snel terug in oude gewoontes. Daarom ondersteunen wij onze cliënten met gedragsverandering, een gezond beweegpatroon, medische kookworkshops en digitale hulpmiddelen (E-health).